Linggo ng Wika (Mga Patimpalak)

“Wikang Filipino: Wikang Panlahat Para sa Matatag na Lipunan”

Kantahang Pinoy
Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang sino mang kalahok ay maaring gumamit ng kahit na unamang awiting pinoy. Tanging tagalog na awitin lamang ang hinahayaang awitin ng mga kalahok sa paligsahan.
 • Hanga’t maari’y iwasan ang awiting mayroong salitang magdudulot ng sakit sa kalooban ng kapwa.
 • Isang kalahok lamang kada isang pangkat.

 • Kilos awit
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang bawat pangkat ay may tigpito hangang sampung kalahok.
 • Ang bawat pangkat ay malayang makakapli ng awiting kanilang gagamitin. Tanging tagalog na awitin lamang ang hahayaang gamitin sa patimpalak.
 • Gawing nauugnay ang presentasyon sa binigay na tema.

 • Malikhaing Bandalismo (Graffiti Making)
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang bawat pangkat ay may tiglilimang kalahok.
 • Ang bawat kalahok ay lalaanan ng tagapangasiwa ng lugar ng paggawan nila ng GRAFFITI.
 • Gamit ang makulay na tisa na ibibigay ng tagapangasiwa sa mga kalahok, sila ay maaari nang magsimulang gumuhit.
 • Hangat maaari’y bawal tumingin sa gawa ng kalabang pangkat. Manatiling tahimik sa paggawa ng kanya kanyang disenyo.
 • Ang mga kalahok ay may tig-45 minuto para gawin ang kanilang obra. Pag natapos na ang palugit na oras ay kailangan ng ipasa ng grupo ang kanilang gawa sa mga tagapangasiwa.

 • Pagbigkas ng Tula
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Gamit ang piyesang ibinigay ng tagapangasiwa, bibigkasin ng mga kalahok ang tula sa harap ng mga hurado at ng mga manonood.
 • Maaring bigkasin/tulain ng mga kalahok ang piyesa sa kani-kanilang istilo. Siguraduhin lamang na magiging patula parin ang tono nito.
 • Piyesa para sa Tula
 • Sa Aking Mga Kababata
  ni José Rizal

  Kapagka ang baya’y sadyang umiibig
  Sa kanyang salitang kaloob ng langit,
  Sanglang kalayaan nasa ring masapit
  Katulad ng ibong nasa himpapawid.

  Pagka’t ang salita’y isang kahatulan
  Sa bayan, sa nayo’t mga kaharian,
  At ang isang tao’y katulad, kabagay
  Ng alin mang likha noong kalayaan.

  Ang hindi magmahal sa kanyang salita
  Mahigit sa hayop at malansang isda,
  Kaya ang marapat pagyamaning kusa
  Na tulad sa inang tunay na nagpala.

  Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin
  Sa Ingles, Kastila at salitang anghel,
  Sapagka’t ang Poong maalam tumingin
  Ang siyang naggawad, nagbigay sa atin.

  Ang salita nati’y huwad din sa iba
  Na may alfabeto at sariling letra,
  Na kaya nawala’y dinatnan ng sigwa
  Ang lunday sa lawa noong dakong una.


  Paggawa ng Islogan
  Kinakailangan ng isang studyante.
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang lahat ng kalahok ay dapat mayroong kanya kanyang kagamitan sa paggawa ng islogan. Ang sinumang alang dalang kagamitan ay ididiskwalipika na.
 • Ang kabuuang oras na dapat ninyong igugol sa paggawa ay hindi dapat lalagpas sa 45 minuto. Sa pagsapit ng naturang haba ng oras ay dapat ng huminto ang mga kalahok sa paggawa ng islogan. Kung hindi hihinto ang sinumang kalahok sa takdang panahon ay maari itong mabawasan ng puntos.
 • Gamit ang inyong sariling mga kagamitan at ang ibinigay na canvas ng tagapangasiwa, maari na kayong mag simula sa paggawa ng islogan na kung saan ay marapat lang na nauugnay sa tema ang inyong likha.
 • Maihigpit na ipinagbabawal ang pagtingin sa gawa ng ibang mga kalahok at hangat maari ay tahimik na gumawa.

 • Paggawa ng Sanaysay
  Kinakailangan ng isang studyante.
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang bawat kalahok ay bibgyan ng sari-sariling pwesto ng paggawaan ng sanaysay. Ang mga kalahok ay gagamit ng kompyuter sa paggawa ng kanilang mga likha.
 • Ang gagawing sanaysay ay dapat mayroong 500 salita o higit pa.
 • Gawing nauugnay ang likha sa binigay na tema.
 • Siguraduhing hindi gagamit ng mga salitang mapaminsala sa kapwa.
 • Bawal ang paggamit ng ibang sanguni o maging ang internet, siguraduhing alang ibang aplikasyong nakabukas sa kompyuter.
 • Mahigpit na ipinagbabawal ang pagtingin sa gawa ng ibang mga kalahok at hangat maari ay tahimik na gumawa.
 • Mayroong isang oras na nakalaan sa paggawa ng naturang sanaysay. Sa paglipas ng nabangit na oras ay kinakailangan ng huminto ang kalahok sa paggawa, ang sino mang hindi hihinto ay madidiskwali- pika. Kung tapos na bago pa man ang oras na binigay ay maaring ng tumayo sa kinalalagyang pwesto.
 • Bago lisanin ang kompyuter na pinaggagawan ay siguraduhing naka’save ang inyong gawa sa file name at directory na ibibigay ng tagapangasiwa.

 • Pagkuha ng Larawan (Photo Contest)
  Kinakailangan ng isang studyante.
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang mga kalahok sa bawat pangkat ay kailangan mag sumite ng larawan.
 • Isang entri lamang kada isang pangkat.
 • Dapat ang larawan na isusumite nila ay naka’print sa bond o photopaper sa sukat na 8 x 11 pulgada.
 • Siguraduhing sariling kuha ng kalahok ang isusumite.
 • Ang larawan na ipapasa ay dapat sa ACLC College of Baliuag lamang kuha.
 • Gawing nauugnay ang likha sa binigay na tema.
 • Lagyan ng “caption” ang larawan.
 • Hindi pinahihintulutan ang pag-edit sa mga ipapasang larawan.
 • Ipasa ang larawan sa tagapangsiwa bago pa mag 3:00 ng hapon sa silid 402 at 403.

 • Pinoy Fliptop
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang mga kalahok ay hahatiin sa iba’t ibang panig.
 • Kailangan nilang idepensa ang kanilang panig sa pamamagitan ng fliptop. Bawal gumamit ng ibang salita maliban sa Tagalog. Mahigpit na pinagbabawal ang paggamit ng mga katagang bastos o may masamang mensahe sa kapwa.
 • Isang kalahok lamang kada isang pangkat.
 • Ang mga kalahok ay bibigyan ng bilang ng pagkakasund-sunod. Sa oras na tawagin na ang pangalan ng kalahok ay marapat na siya ay magsimula na sa harap ng mga hurado at ng sinumang manonood. Kung hindi makarating ang kalahok sa kanyang bilang ay maaari siyang madiskwalipika sa paligsahan.
 • Ang mga kalahok ay may tiglilimang minuto para magsalita.

 • Sabayang Pagbigkas
  Mga Alituntunin ng Paligsahan

 • Ang bawat pangkat ay may tigpito hangang sampung kalahok.
 • Ang bawat pangkat ay bibigyan ng tagapangasiwa ng piyesang kanilang gagamitin.


 • - Ang sinumang kalahok na may paglabag na gagawin ay maaaring madiskwalipika sa pagligsahan.
  - Pagkatapos ay hintayin na lamang ang paghahayag ng mga nagwagi, sa silid 402 at 403 sa ganap na 4:00 ng hapon.

  I-download ang buong programa.

  Upcoming Events

  There are no upcoming events.

  View Calendar »

  Like Us on Facebook

  Welcome to ACLC College Baliuag

  Intramural 2014

  Special Announcement

  New Sched: Jan 20-22 (Mon-Wed)

  Please like our Facebook Page